Skrin Semakan Sistem Permohonan Menumpang
Peperiksaan Akhir ePJJ Di Kampus Cawangan

Institut Pendidikan NEO (InED)


Nombor Pelajar   eg : 2008172272
Nombor Kad Pengenalan   eg : 830205025004

    Panduan Semakan:-

  • Sila klik Disini untuk semakan jadual tempat peperiksaan akhir (bergantung pada maklumat dalam Laman Sesawang iNED)
  • Sila gunakan nombor pelajar dan nombor kad pengenalan untuk login ke Sistem Permohonan Menumpang Peperiksaan Akhir di Kampus Cawangan.
  • Yuran menumpang ialah RM20 untuk setiap kursus.
  • Yuran tidak akan dikembalikan sekiranya pelajar membatalkan permohonan menumpang.
  • Bil menumpang boleh dicetak di http://bursary.uitm.edu.my bermula 03 Mei 2013 (tertakluk kepada perubahan).
  • Skrin Pentadbir.

Dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi iNED
03-55225342 / 03-55225305